CMENTARZ PARAFIALNY

*************************************************************

 

 

          Kalendarz adwentowy 2019

 

     Spotkanie noworoczne CHSM

 

 

 

 

 

               

 

 

 

  

 

          

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                   

  

 

              Darmowy licznik odwiedzin

 

 

 

 

Ewangelickie Stowarzyszenie "Maria Marta"

Straona internetowa: www.maria-marta.luteranie.pl

 

Ewangelickie Stowarzyszenie „Maria-Marta” w Ustroniu zrzesza osoby niepełnosprawne, ich rodziny, przyjaciół.

 

Celami działalności Stowarzyszenia jest:

- udzielanie pomocy ludziom niepełnosprawnym, chorym, starym;

- rozpowszechnianie i kształtowanie zasad etyki i postaw tolerancji i moralności chrześcijańskiej w oparciu o uniwersalne elementy nauki ewangelickiej

- okazywanie wszechstronnej pomocy rodzinom, w szczególności rodzinom wieloletnim, matkom lub ojcom samotnie wychowującym dzieci

- umacnianie rodziny, ochrona zdrowia oraz walka z wszelkimi objawami patologii społecznej

- krzewienie gospodarności i etosu pracy;

- inicjowanie akcji na rzecz kształtowania postaw moralnych społeczeństwa, zwalczania takich nałogów jak: alkoholizm, nikotynizm, narkomania oraz włączanie się do takich akcji

- wspieranie działań ekumenicznych oraz dialogu pomiędzy Kościołami chrześcijańskimi

- samopomoc koleżeńska.

 

Stowarzyszenie mieści się w Ewangelickim Centrum Aktywności Lokalnej przy Parafii E-A w Ustroniu.

ECAL jest miejscem, które służy różnym inicjatywom skierowanym do osób niepełnosprawnych, chorych, starszych, oraz do innych osób będących w trudnej sytuacji życiowej.

 

Zajęcia Aktywizacyjne Ewangelickiego Centrum Aktywności Lokalnej w Ustroniu

 

 

Gdzie?

43-450 Ustroń, Pl.Kotschego4

Dla kogo?

Zajęcia ESMM kierowane są dla dorosłych:

osób niepełnosprawnych, samotnych, starszych, emerytów chcących aktywnie spędzać czas

Informacje dodatkowe: tel. 600 171 624 w czasie ww. godzin pracy

 

Rodzaje zajęć:

* Terapia zajęciowa

* Nauka obsługi komputera

* Poradnictwo psychologiczne i zawodowe

* Zajęcia w pracowni stolarskiej

* Zajęcia kulinarne

* Fizjoterapia

* Muzykoterapia

* Prelekcje, spotkania, wycieczki

 

Adres korespondencyjny:

43-450 Ustroń, pl. ks. K. Kotschego 4

tel./fax (033) 854 11 29

Prezes Stowarzyszenia: ks. Piotr Wowry

 

Facebook