CMENTARZ PARAFIALNY

*************************************************************

 

 

 

 

 

                 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Darmowy licznik odwiedzin

 

 

 

 

Egzaminy konfirmantów w Ustroniu i w Ustroniu-Polanie

Niedzielę Jubilate (7.05.2017 r.) w kościele ap. Mateusza w Ustroniu-Polanie oraz w Niedzielę Cantate (14.05.2017 r.)  w kościele ap. Jakuba Starszego w Ustroniu odbyły się tradycyjne egzaminy tegorocznych konfirmantów pochodzących z Ustronia, Dobki, Polany i Lipowca.

Do tegorocznego egzaminu przystąpiło łącznie 30 młodych ewangelików, którzy przed swoimi najbliższymi, zborem oraz księżmi zaprezentowali swoją wiedzę nabytą na lekcjach religii oraz naukach konfirmacyjnych.

Egzamin wypadł bardzo dobrze i wszyscy egzaminowani zostali dopuszczeni do konfirmacji. Ponadto po egzaminie w Ustroniu-Polanie dwaj tegoroczni konfirmanci: Grzegorz Hussar z Dobki oraz Grzegorz Bujak z Polany zostali nagrodzeni za najwyższą frekwencje na nabożeństwach i otrzymali z tej okazji płyty zespołu Trzecia Godzina Dnia.

Konfirmacja jest to uroczystość całego chrześcijańskiego zboru, podczas której konfirmant wobec Boga i zgromadzonego zboru wyznaje i potwierdza swoją wiarę w Boga Ojca, Syna i Ducha  Świętego oraz ślubuje wierność Bogu i Kościołowi.

W tym roku konfirmacja odbędzie się w niedzielę 28. maja w kościele ap. Jakuba Starszego w Ustroniu.

Facebook