CMENTARZ PARAFIALNY

*************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Darmowy licznik odwiedzin

 

 

 

 

Cmentarz Parafialny

  • Plan cmentarza
    Plan cmentarza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN CMENTARZA

1.      Cmentarz jest miejscem spoczynku naszych zmarłych, a więc miejscem zasługującym na szczególny szacunek i cześć. Osoby przebywające na cmentarzu winny poprzez odpowiednie zachowanie uszanować powagę i świętość tego miejsca.

2.      Osoby posiadające groby swoich bliskich na cmentarzu winny dbać stale o właściwy wygląd grobów, a także porządek na grobach i wokół nich.

3.      Należy dbać o czystość i porządek na cmentarzu zaś śmieci należy składać tylko do pojemników.

4.      Zabrania się niszczenia drzew, krzewów, wyposażenia grobów, urządzeń cmentarnych itp.

5.      Zabrania się wprowadzania na cmentarz zwierząt domowych, a także wjazdu na cmentarz wszelkimi pojazdami.

6.      Opłaty przy pochowaniu zmarłych pobiera się na okres 20 lat. Po upływie tego okresu należy wykupić prolongatę grobu. W przypadku braku takiej prolongaty grób przechodzi do dyspozycji Parafii wraz z materiałami nagrobnymi (pomnikiem, obramowaniem itp.)

7.      Na wszelkie prace związane z obramowaniem grobów, ustawieniem nagrobków a także sadzeniem drzew i krzewów należy przed ich rozpoczęciem uzyskać zgodę i zezwolenie Parafii. Bez opłacenia zezwolenia w wysokości 5% planowanych  robót nie wolno rozpocząć żadnych prac kamieniarskich na cmentarzu.

8.      Wszelkie opłaty cmentarne pobierane są wyłącznie w kancelarii parafialnej.

9.      Wszelkie odstępowanie miejsca na cmentarzu osobom trzecim jest niedozwolone. Prawa do grobu, z których ktoś zrezygnuje lub których nie opłaciła rodzina zmarłego, przechodzą na rzecz Parafii.

10.  Wykonawcy robót na cmentarzu zobowiązani są do uporządkowania terenu i wywozu poza teren cmentarza pozostałego gruzu, starych obramowań, nagrobków itp. Firma która nie wywiąże się z tego obowiązku, nie będzie miała wstępu na nasz cmentarz.

Facebook