*****************************************************************

CMENTARZ PARAFIALNY

                    

*************************************************************

           Oferta wakacyjna dla młodzieży

 

 

 

              Nowy numer Głosu Parafialnego             

 

       Kondolencje i podziękowania 

         śp. ks. radca Piotr Wowry

 

 

 Apel o wsparcie rehabilitacji Piotra

            policjanta z Ustronia

 

                 Pokoje gościnne

 

           Ołtarz Naszej Małej Ojczyzny

 

 

               

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

       

                                                                                                                                                                          

  

 

              Darmowy licznik odwiedzin

 

 

 

 

Buduj na mocnym fundamencie czyli Światowy Dzień Modlitwy 2021

Modlitwa wzmacnia naszą wiarę, buduje i jednoczy, więc tradycyjnie od ponad 130 lat w pierwszy piątek marca obchodzono Światowy Dzień Modlitwy w co najmniej 180 krajach. W tym samym czasie gromadzą się chrześcijanie niemal na całym świecie, a wspólna intencja modłów zbliża ludzi różnych ras i tradycji wyznaniowych. Jest to ruch ekumeniczny, stanowiący zbiorową modlitwę kobiet w intencji biednych i pokrzywdzonych, co koordynuje Komitet Międzynarodowy ŚDM. W tym roku liturgię do nabożeństwa przygotowały chrześcijanki z Vanuatu, które za hasło przewodnie wybrały werset z ewangelii Mateusza: „Buduj na mocnym fundamencie”.

W Ustroniu nabożeństwa z tej okazji przez ćwierćwiecze organizowało Stowarzyszenie Kobiet Ewangelickich pod kierunkiem Urszuli Wantuły-Rakowskiej w sali parafialnej.

W tym roku po raz pierwszy organizatorem był proboszcz pomocniczy ustrońskiej parafii ks. Dariusz Lerch przy wsparciu diak. Urszuli Śliwki, pań z Koła Diakonijnego „Samarytanin” oraz zespołu Soli Deo Gloria. Ze względu na obostrzenia pandemiczne nabożeństwo odbyło się w kościele ap. Jakuba Starszego. Przybyło sporo osób, których powitał ks. Dariusz Lerch, dziękując za pomoc przy organizacji uroczystości. Podkreślił, że właśnie w tym dniu tworzymy wspólnotę ludzi modlących się o siebie nawzajem.

Nabożeństwo odbyło się według liturgii przygotowanej przez chrześcijanki z Vanuatu. Pieśni pochwalne wykonał zespół Soli Deo Gloria, a modlitwy wygłosiły diak. Urszula Śliwka oraz tegoroczne konfirmantki: Oliwia Drukała i Julia Marekwica.

Informacje o dalekim i niewielkim państwie Vanuatu, położonym na kilkudziesięciu wyspach Pacyfiku, przekazał proboszcz pomocniczy na tle prezentacji multimedialnej barwnych fotografii. Jest to piękny kraj, lecz często nękany klęskami żywiołowymi: erupcjami wulkanów, trzęsieniami ziemi i tsunami, które zagrażają ludziom i niszczą uprawy. Ludność o różnym pochodzeniu etnicznym posługuje się ponad stu językami oraz niezliczoną ilością dialektów, więc aby ułatwić komunikację stworzono język bislama na bazie języków lokalnych oraz francuskiego i angielskiego. Wyspy zostały zasiedlone około trzy tysiące lat temu, a przodkowie Vanuatu mieszkali w wioskach, w krytych strzechą domach z liści i drzew ciosanych kamiennymi toporami. Na początku XIX w. nastąpiła kolonizacja, która spowodowała wyzysk miejscowej ludności i niewolnictwo. W tym samym czasie przybyły tam pierwsze misje chrześcijańskie. Pod koniec tego wieku utworzono kondominium brytyjsko-francuskie, a od 1980 r. jest to państwo niepodległe funkcjonujące jako republika demokratyczna, którą zamieszkuje 300 tysięcy ludzi, w tym chrześcijanie stanowią 83%. Godło państwa przedstawia wojownika z napisem „Jesteśmy z Bogiem”.

Po modlitwach i pieśniach kazanie wygłosiła diak. Beata Janota z parafii ewangelickiej w Cieszynie nawiązując do słów przewodnich z ewangelii Mateusza o domu zbudowanym na skale. Oto fragment: Jakie emocje towarzyszą nam, gdy słyszymy słowo dom? Dla każdego z nas ma ono inne znaczenie. U kogoś obudzą się wspomnienia z dzieciństwa, u innych pragnienia by mieć swój własny dom. Jedni będą myśleć jedynie o budynku, w którym mieszkają, zaś inni będą widzieć oczyma wyobraźni kochającą się rodzinę. Dom to przede wszystkim rodzina, która niezależnie od miejsca przebywania potrafi zadbać o dobrą, ciepłą atmosferę, gdzie panuje zgoda, wzajemna życzliwość, szacunek i przebaczenie. Rodzina, na którą można liczyć w razie niepowodzeń lub innych problemów życiowych. Tak jak każdy z nas ma własne skojarzenia z domem, tak każdy z nas ma własne doświadczenia domu i tego, co pod tym terminem się kryje. W sercu każdego człowieka rodzi się pragnienie domu, który będzie trwały i do którego by się chciało wracać z radością. Nie trzeba nikogo przekonywać jak ważną rolę w każdej budowli odgrywa fundament. Jezus w swoim słowie wskazuje na podstawowy fundament, na którym powinniśmy budować dom naszego życia. Przypomina, że solidna podstawa konieczna jest nie tylko pod budowę materialną, ale przede wszystkim konieczna jest do duchowego wzrostu każdego z nas. (…) Co jest fundamentem naszego życia? Przyjąć słowo Jezusa, to znaczy budować na skale słowa Bożego. Tak rodzi się nasza głęboka więź z Bogiem, wyrażająca się w naszej wierze, która dojrzewa w słabości. (…) Wierząc, deklarujemy swoją przynależność do Boga i wszystkiego od niego się spodziewamy. Wierzyć uczymy się przez całe życie. (…) Życiowa mądrość płynie z doświadczenia, a doświadczenie mówi: gdy nie masz nic oprócz Boga, przekonasz się że On jest więcej niż wystarczający. Pozostaje nam tylko jedno – ufność w Boże miłosierdzie. (…) Zbuduję mój dom na skale i choć przyjdą wichry i trzęsienia ziemi nie zatrwożę się, bo ze mną jest mój Pan”.

Po pieśniach nastąpiły modlitwy wstawiennicze za mieszkańców Vanuatu i za cały świat, aby Bóg pomógł nam starać się o pokój w narodzie i w rodzinach.

Ofiara zebrana po nabożeństwie jest co roku przekazywana do kraju, który opracował liturgię, a przy wyjściu ze świątyni każdy uczestnik został obdarowany ciastem przygotowanym przez działające przy parafii Stowarzyszenie Diakonijne „Samarytanin” według przepisu z Vanuatu.

Tą piękną uroczystość, budującą duchowo, ale też poszerzającą wiedzę o dalekim kraju można nadal przeżywać dzięki transmisji on-line na parafialnym kanale YouTube: „PEA Ustron”.

Nabożeństwa Światowego Dnia Modlitwy zbliżają do siebie chrześcijan, a świadomość wspólnych modłów w intencji biednych i pokrzywdzonych tworzy z uczestników tych spotkań na całym świecie jedną wielką rodzinę.

Lidia Szkaradnik

Facebook