CMENTARZ PARAFIALNY

*************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Darmowy licznik odwiedzin

 

 

 

 

BIEG APOSTOŁA PAWŁA

Parafia Ewangelicko- Augsburska w Ustroniu przy wsparciu Open Doors - w słuzbie prześladowanym chrześcijanom, Urzędu Miasta Ustroń, POMIARYCZASU.PL, Oficyny Wydawniczej "Vocatio", USTRONIANKA, organizuje pierwszą edycję biegu charytatywnego Apostoła Pawła z której dochód przeznaczony będzie na pomoc dzieciom, których rodziny sa prześladowane z powodu wiary w Boga.

FILM: Dzieci - pobiegnij dla nich

 

Zapisy oraz wpłaty wpisowe w wysokości 35 zł prosimy dokonywać na stronie: www.pomiaryczasu.pl/event/1__bieg_apostola_pawla/

 

 

Regulamin Biegu Apostoła Pawła

 

 

Bieg Apostoła Pawła

Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. I Kor 9:24

 

Bieg charytatywny na pomoc poszkodowanym dzieciom, których rodziny cierpią z powodu prześladowania za wiarę (1 edycja)

 

Ustroń, 01.06.2019   Dystanse: 2,5 km, 5 km, 10 km, Nordic Walking

 

CELE:

 • Cel charytatywny, zebranie pieniędzy na pomoc poszkodowanym dzieciom, których rodziny cierpią z powodu prześladowania za wiarę
 • Popularyzacja biegania i marszów Nordic Walking, jako najprostszych form aktywności fizycznej
 • Propagowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w Ustroniu.

 

ORGANIZATORZY:

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ustroniu

Adres: Plac ks. Karola Kotschego 4
NIP: 548-13-51-861
Oficjalna strona internetowa: www.ustron.luteranie.pl

 

Kierownik zawodów:  ks. Dariusz Lerch; kom. + 48 792-666-953

                                      Joanna Chraścina; kom. + 48 601-476-921

                                     e-mail: peaustron@gmail.com

 

WSPÓŁPRACA I PARTNERZY:

Open Doors Polska

Miasto Ustroń

Pomiaryczasu.pl

Oficyna Wydawnicza „Vocatio”

 

TERMIN I MIEJSCE:

Termin: 01.06.2019 r. (sobota)

Biuro zawodów, start/meta: przy Alei Legionów, obok placu zabaw i kortów tenisowych nad rzeka Wisłą 

 

PROGRAM IMPREZY

 

8:00 – 9:30 – biuro zawodów (odbiór numerów startowych oraz pakietów startowych)

10:00 – obowiązkowa odprawa techniczna

10:15 - start dystansu 2,5 km + Nordic Walking

10:45 - start dystansu 10 km

11:00 - start dystansu 5 km  

12:00 – dekoracje i zakończenie

 

TRASA:

 • Trasa biegu LINK biegnie po nawierzchniach asfaltowych lub betonowych, z metą w miejscu startu.
 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę, za wyjątkiem klęski żywiołowej.
 • Trasa będzie oznaczona białymi strzałkami kierunkowymi umieszczonymi na jezdni.
 • Na trasie będą rozstawieni obserwatorzy i sędziowie.
 • Zawodników obowiązuje limit czasu - 2 godz. od chwili startu.
 • Nie zmieszczenie się w limicie czasu obliguje zawodnika do przerwania biegu lub marszu Nordic Walking i zejścia z trasy.

 

ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

 1. Zgłoszenia do wszystkich dystansów można dokonać wyłącznie poprzez prawidłowe wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie https://www.pomiaryczasu.pl  w  sposób prawidłowy i kompletny, najpóźniej do 31.05.2019, godz. 12.00.
 2. Limit zawodników mogących wziąć udział w biegu i marszu Nordic Walking, ograniczona jest do 200 osób.
 3. Dopuszcza się zapisy dodatkowych osób w dniu zawodów, jednak bez prawa do wszystkich świadczeń i otrzymania pakietu startowego.
 4. Lista zawodników zapisanych elektronicznie zostanie opublikowana na stronie https://www.pomiaryczasu.pl/ po zakończeniu rejestracji.
 5. Dokonanie zgłoszenia poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego do biegu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 6. Warunkiem koniecznym uczestnictwa jest dokonanie opłaty startowej w kwocie 35 zł przy procesie elektronicznej rejestracji (e-płatność), która zostaje przekazana na cel charytatywny.
 7. Odpłatność za bieg/marsz w formie gotówkowej uiszczona w dniu zawodów w biurze zawodów wynosi 50 zł.
 8. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.

 

ZASADY UCZESTNICTWA

 

 1. Prawo startu ma każda osoba, bez przeciwwskazań zdrowotnych w wieku:
  1. w biegu 2,5 km – od 5 roku życia,
  2. w biegach 5 km i 10 km oraz Nordic Walking od 16 roku życia.
 2. Każdy startujący zawodnik musi zostać zarejestrowany w Biurze Zawodów
  w dniu 01.06.2019 w godz. 8.00 – 9.30  i odebrać indywidualny numer startowy, zintegrowany z chipem do pomiaru czasu (bezzwrotny) oraz pakiet startowy.
 3. Poprzez podpis zawodnika na liście biegu/marszu uczestnik zaświadcza, że zapoznał się z regulaminem i nie ma żadnych przeciwskazań do biegu/marszu oraz że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach.
 4. Osoby niepełnoletnie biorące udział w biegu, zobowiązane są dodatkowo
  do posiadania pisemnego pozwolenia udostępnionego w biurze zawodów na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem na formularzu zgłoszeniowym.
 5. Biuro Zawodów będzie mieścić się w oznakowanym namiocie przy Alei Legionów i będzie czynne w dniu 01.06.20192019, w godz. 8:00 – 9:30.
 6. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych, oraz obsługi z ramienia Organizatora.
 7. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu.
 8. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 9. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych
  z obecnością lub uczestnictwem w biegu.

 

DYSTANSE:

 • bieg na dystansie 2,5 km,
 • bieg na dystansie 5 km
 • bieg na dystansie 10 km
 • marsz Nordic Walking na dystansie 2,5 km.

 

KLASYFIKACJE:

 

Dystans 10 km:

- kobiety OPEN          

- mężczyźni OPEN

 

Dystans 5 km:

- kobiety OPEN

- mężczyźni OPEN

 

Dystans 2,5 km:

- dziewczyny do 15 lat

- chłopcy do 15 lat

- kobiety od 16 lat

- mężczyźni od 16 lat 

 

Nordic Walking na dystansie 2,5 km: OPEN

 

O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

 

POMIAR CZASU

 1. Na biegu obowiązuje elektroniczny pomiar czasu w oparciu o chipy pasywne w technologii RFID realizowany przez firmę specjalistyczną pomiaryczasu.pl.
 2. Numer startowy zawierający chip mocujemy z przodu tułowia, na klatce piersiowej lub brzuchu.
 3. Zabrania się mocowania numeru w inny sposób niż z przodu tułowia.
 4. Numer startowy zawiera zakodowany, unikatowy chip do pomiaru elektronicznego i nie może być zasłonięty ponieważ musi być dobrze widoczny z przodu przez sędziów i odczytywany przez urządzenia elektroniczne.
 5. Mocowanie numeru w inny sposób grozi brakiem odczytu, a tym samym brak możliwości klasyfikacji uczestnika.
 6. Wyniki biegów będą publikowane na bieżąco na stronie internetowej https://www.pomiaryczasu.pl/ w miejscu WYNIKI LIVE https://www.pomiaryczasu.pl/article/wyniki__live/
 7. Wyniki oficjalne po zakończeniu zostaną opublikowane na stronie https://www.pomiaryczasu.pl/   w miejscu WYNIKI
 8.  Jeżeli nie jesteś pewny i masz wątpliwości czy twój chip zadziałał na punkcie pomiaru czasu – zatrzymaj się i upewnij u sędziego startu/mety.

 

ŚWIADCZENIA I NAGRODY

 1. Zwycięzcy za miejsca od 1 do 3 zarówno w biegu jak marszu Nordic Walking w poszczególnych kategoriach otrzymują trofea sportowe.
 2. 200 uczestników zawodów, zapisanych w pierwszej kolejności, otrzyma koszulkę pamiątkową.
 3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w miejscu startu przy ul. Alei Legionów o godz. 12:00.
 4. Nieobecność osób dekorowanych i nagradzanych oznacza rezygnację z prawa do otrzymania trofeów sportowych i ewentualnych nagród.
 5. W ramach opłaty startowej organizator zapewnia:
  • trofea sportowe za zajęcia miejsc od 1 do 3 w każdej kategorii
  • pakiet startowy
  • numer startowy z chipem
  • oznakowana trasa
  • elektroniczny pomiar czasu
  • opieka ratowników medycznych
  • bufety na mecie: woda, napoje, owoce
  • ubezpieczenie NNW
  • galeria fotografii on-line

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W związku z rozpoczęciem w dniu 25 maja 2018 r. obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej „Rozporządzeniem”, organizator Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ustroniu informuje:

 1. Administratorem danych osobowych jest Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ustroniu, Pl. Ks. Karola Kotschego 4, e-mail: peaustron@gmail.com  (zwany dalej „Administratorem”), który Procesorem ustanowił firmę Legierski Projects, z siedzibą: Istebna 235, 43-470 Istebna; e-mail:: biuro@pomiaryczasu.pl.
 2. Przekazanie danych osobowych przez zawodnika, odbywa się poprzez podanie ich w formularzu zgłoszeniowym na stronie  https://www.pomiaryczasu.pl. Podanie wymaganych przez formularz danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu.
 3. Przetwarzanie danych odbywa się w następujących celach:
  1) organizacji i przeprowadzania biegu
  2) administracyjnych i analitycznych
  3) marketingowych i promocyjnych.
 4. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wyrażenie zgody
  na przetwarzanie danych osobowych zawodnika, w tym do ich udostępnienia
  przez Administratora, w celu zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku zawodnika utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, w formie fotografii lub zapisu video, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno - reklamowych wydawanych przez Administratora.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym wymienionych w pkt 4  odbywa się poprzez zaakceptowanie regulaminu, w trakcie dokonywania procesu zgłoszenia w formie wypełnienia formularza zgłoszeniowego, poprzez odznaczenie kratki z akceptacją regulaminu. Brak akceptacji regulaminu uniemożliwi pobranie danych osobowych przez formularz, tym samym uniemożliwi wzięcie udziału w zawodach.
 6. Po zarejestrowaniu zgłoszenia i zaksięgowaniu opłaty startowej dane zawodnika (imię i nazwisko, płeć oraz przynależność do danej grupy wiekowej ( kategorii) zostaną opublikowane na liście startowej, a po zawodach na liście z wynikami na stronie internetowej https://www.pomiaryczasu.pl/.
 7. Administrator zapewnia zawodnikom realizację uprawnień: prawa żądania dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także przenoszenia.
 8. Zgoda na przetwarzania danych osobowych może zostać wycofana przez uczestnika w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. Zgoda może zostać wycofana poprzez przesłanie stosownego oświadczenia o wycofaniu zgody na adres siedziby Administratora.
 9. Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie
  tym podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji biegu.
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 11. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych
  przez zawodników.
 12. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji danej imprezy i jej rozliczenia.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO:

 • Uczestnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy. Zaśmiecanie trasy karane będzie dyskwalifikacją.
 • Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej (w szczególności do nie używania wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair play, poszanowania środowiska naturalnego.

 

RUCH DROGOWY:

 • Impreza odbywać się będzie bez wykorzystania dróg w sposób szczególny.
 • Uczestnicy biegu zobowiązani są do stosowania się do przepisów prawa o ruchu drogowym wszędzie tam, gdzie występuje ruch pojazdów mechanicznych, pieszych lub rowerzystów.
 • Uczestnik, który nie dostosuje się do poleceń służb zabezpieczających zostanie ukarany przez Policję mandatem, co jest równoznaczne z dyskwalifikacją przez organizatora.
 • Uczestnicy biegu muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności np. nagłego pojawienia się innych pojazdów, które nie zastosowały się do poleceń policji.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
 • Na miejsce zawodów zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas zawodów pod rygorem wykluczenia. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w trakcie ich trwania.
 • Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników należy zgłaszać do Organizatora, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne.
 • Organizator nie zapewnia przechowalni bagażu, ani nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z organizacji biegu bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Organizator dokona zwrotu otrzymanych opłat startowych.
 • W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
Facebook