*****************************************************************

CMENTARZ PARAFIALNY

                    

*************************************************************

 

 

 

 

Nowy Głos Parafialny do nabycia

w holu kancelarii parafialnej

 

 

 

               

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

       

                                                                                                                                                                          

  

 

              Darmowy licznik odwiedzin

 

 

 

 

Adwent na ustrońskim rynku

W pierwszą niedzielę adwentową na rynku zorganizowano program artystyczny, którego finałem było zapalenie pierwszej świecy wraz z przemówieniami władz miasta i koncertem ER „Równica”. Nim jednak to nastąpiło interesujące przedstawienie przygotowała nauczycielka Karina Wowry z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1, którzy wystąpili na scenie przy dość dużej grupie zainteresowanych. Ukazano rozmowę osób reprezentujących różne poglądy: z jednej strony nastawionych konsumpcyjnie i dostrzegających tylko materialne aspekty świąt, z drugiej wierzących i przekonujących jak ważny powinien być Adwent dla każdego człowieka.

Młodym ludziom, którzy nie angażują się w przygotowanie rodzinnych świąt czas przedświąteczny kojarzy się z porządkami, zakupami i gotowaniem świątecznych potraw. Tymczasem tajemnica Adwentu została na scenie przedstawiona w oparciu o wieniec adwentowy. Jedna świeca symbolizowała pokój, którego niewiele jest na świecie, więc zgasła. Druga świeca wyobrażała wiarę, która też jest na ogół powierzchowna i również zgasła. Trzecia świeca przedstawiała miłość, lecz jakże trudno kochać swoich wrogów i też zgasła.

Ostatnia świeca uosabiała nadzieję, a zatem dała ona szansę, aby lepiej zrozumieć czym jest Adwent i wprowadzać te zasady w czyn: aby budować pokój i mówić o tym innym, aby lepiej poznawać Boga i jego Słowo i w ten sposób umacniać wiarę, aby kochać wszystkich, nawet wrogów i z nadzieją oczekiwać na przyjście Pana Jezusa. Była to sugestywna i pouczająca inscenizacja, zaprezentowana w urokliwej scenerii.

Lidia Szkaradnik

Facebook