*****************************************************************

CMENTARZ PARAFIALNY

                    

*************************************************************

           Oferta wakacyjna dla młodzieży

 

 

 

              Nowy numer Głosu Parafialnego             

 

       Kondolencje i podziękowania 

         śp. ks. radca Piotr Wowry

 

 

 Apel o wsparcie rehabilitacji Piotra

            policjanta z Ustronia

 

                 Pokoje gościnne

 

           Ołtarz Naszej Małej Ojczyzny

 

 

               

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

       

                                                                                                                                                                          

  

 

              Darmowy licznik odwiedzin

 

 

 

 

35-lecie służby w Parafii / Kościele - diak. Urszula Śliwka

Pierwszą mentorką, osobą która kierowała moje myśli ku Panu Bogu była moja Mama. Dzięki jej wrażliwości religijnej i zaangażowaniu w pracę wśród dzieci i kobiet w Kościele zostałam odpowiednio  ukierunkowana. W dzieciństwie zamiast bajek, moja mama opowiadała mi historie biblijne. Jako dziecko marzyłam o tym, aby zostać misjonarka w dalekim kraju…moje marzenie spełniło się więc w inny sposób.

    Kolejną osobą, która odegrała ważną rolę w  całej mojej służbie diakona  był ks Biskup Jan Szarek. Wspaniały mentor, duszpasterz, wizjoner. Zawsze  gotów wysłuchać, doradzić, okazać wsparcie…

„Gdyż trudzimy się i walczymy dlatego, że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi...To głoś i tego nauczaj.” I Tym. 4.10-11

   Służbę diakona rozpoczęłam w Parafii E-A w Ustroniu w roku 1985.

 Była to służba głównie wśród dzieci ale nie tylko. Patrząc z perspektywy 35 lat mogę powiedzieć, że była to praca - służba niosąca wiele radości, „sukcesów” jak również trudnych chwil, rozterek...W

   Nabożeństwa  odprawiałam głównie w swojej parafii jak również w

Kaplicy w Szpitalu reumatologicznym  oraz w Sanatorium Równica w Ustroniu. Okazjonalnie zapraszana bywałam do innych parafii.

   Praca wśród dzieci to przede wszystkim nauczanie kościelne – lekcje religii początkowo w Parafii a następnie w szkołach. Ale to również organizowanie zimowisk dla dzieci, Tygodni Dobrej Nowiny – wakacyjne spotkania z Biblią, organizowanie, współorganizowane Pasyjnych Dni Skupienia…

 To także zagraniczne  wspólne wyjazdy dzieci, młodzieży do Holandii, Niemiec, na Słowację, do Czech jak również dzięki sponsorom „wylot” na kontynent afrykański – zespół Sunrise.

Przez wszystkie lata mojej pracy z dziećmi uczestniczyliśmy w Międzynarodowym Ekumenicznym Konkursie Wiedzy Biblijnej Jonasz oraz Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej Sola Scriptura – (konkursie plastycznym) zajmując nagradzane miejsca.

    Wspólnie z moimi wspaniałymi uczniami  przygotowywaliśmy okolicznościowe programy – z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Reformacji, Wielkanocy, z okazji rozpoczęcia  i zakończenie roku szkolnego etc. W mojej pracy dużą pomocą są umiejętności nabyte w Liceum Plastycznym oraz w Szkole muzycznej.

Nauczycielom największą satysfakcję przynoszą sukcesy uczniów, ich udane życie, spełnienie w pracy zawodowej.

Dla katechety radością jest spotkanie byłych uczniów w ławach kościelnych. Satysfakcję daje ich zaangażowanie w życie parafialne czy wybór studiów teologicznych. Kilkoro z moich uczniów wybrało właśnie taki kierunek studiów.

Dla mnie osobiście radosny uśmiech na twarzy wywołuje również fakt, że  kolejne pokolenie siedzi w ławkach na moich lekcjach.

   W roku 1991 założyłam wokalny zespół dziecięcy „Gwiazdki i Promyki”, który zadebiutował w Szkole Podstawowej nr 2 w Ustroniu.

Zespół koncertował  i do dnia dzisiejszego śpiewa  podczas uroczystości związanych z rokiem liturgicznym w Parafii Ustrońskiej. Wielokrotnie śpiewaliśmy w Domu Spokojnej Starości w Ustroniu, Szpitalu  Reumatologicznym jak również w Sanatorium Równica. Dobrą Nowiną poprzez śpiew nieśliśmy także w szkołach, amfiteatrach. W cieszyńskim teatrze  uczestniczyliśmy wielokrotnie w projekcie  „Dzieci śpiewają kolędy”.

Zespół gościnnie występował w kościołach w kilku diecezjach między inny w Karpaczu na  Wangu, w Krakowie, w Opolu.

Nagraliśmy kasetę magnetofonową, kasetę video jak również „ Gwiazdki i Promyki” wystąpiły na płycie  CD wokalnego zespołu Sunrise. Zespół dziecięcy działa nadal, aktualnie pod nazwą Joy.

    Jesienią 2004 roku, z mojej inicjatywy przy Parafii  powstał młodzieżowy zespół wokalny  „Sunrise”. Przyjmując nazwę „Sunrise” młodzi utalentowani członkowie zespołu zadeklarowali śpiewać przede wszystkim Bogu na chwałę oraz nieść nadzieję i radość słuchającym go.  Koncertowali w kraju i zagranicą,  w obiektach sakralnych, domach kultury, szkołach, amfiteatrach.

W styczniu 2006 roku na prestiżowym, Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie w kategorii zespoły wokalne zajęliśmy drugie miejsce. Zespół nagrał dwie płyty CD „Sunrise znaczy świt” oraz „Grudniową nocą”.  Zespół działał pięć lat. O zespole nakręcono również reportaż , który został wyemitowany w TVP.

    Osobny rozdział mojej pracy to praca wydawnicza. Współpracując z Wydawnictwem Kościoła E-A „Augustana” przez piętnaście lat redagowałam dwutygodnik dla dzieci „Przyjaciel dzieci”. Wydałam także  kilka edycji książeczki dla dzieci „Z Biblią dla ciebie”.

Rok 2019 w naszym kościele był  rokiem „Troski o przyrodę”. Zwierzęta zawsze darzyłam ogromnym szacunkiem i miłością. Zawsze bliski był  mi  ich los.

Na łamach „Zwiastuna ewangelickiego”  w 2019 roku ukazał się cykl artykułów dotyczących  zwierząt występujących w Biblii mojego autorstwa. Poruszyłam również takie tematy  jak: zwierzęta w kościele czy etyczno-prawna odpowiedzialność za zwierzęta w otaczającej nas rzeczywistości.

   Owocem  mojej współpracy z ekumenicznym Wydawnictwem Szaron jest książeczka dla dzieci pt „W drodze do Betlejem”. Do współtworzenia książeczki zaprosiłam dzieci, które wykonały piękne ilustracje.

W ramach Diecezjalnej Komisji Wychowania Chrześcijańskiego przez kilka lat opracowywałam materiały na Wakacyjne Dni Biblijne dla dzieci.

Przygotowałam również zestaw kilkudziesięciu biało-czarnych ilustracji historii biblijnych do  cyklu książek Marii Gawlas „Na skrzydłach orlich”. Pomoc dla pracowników szkółek niedzielnych.

Współtworzyłam równie tryptyk autorstwa pań diakonek : Kazania, Rozważania biblijne, Modlitewnik.

  Przez dwie kadencje byłam członkiem Diecezjalnych i Synodalnych Komisji ewangelizacyjno – misyjnych oraz Wychowania Chrześcijańskiego.

  Uczestniczyłam w licznych projektach Kościołów, Organizacji misyjnych w Dani, Szwecji, Finlandii, Niemczech, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych.

Na szczególna uwagę zasługuje projekt ŚFL w Genewie dotyczący pracy kobiet w kościele w wymiarze globalnym.

Dziękuję Panu Bogu za Jego wsparcie i błogosławieństwo jak również za fakt, że stawiał na  mojej zawodowej drodze wielu życzliwych ludzi.

 

Diakon Urszula Śliwka

- absolwentka teologii CHAT  - rok 1985

- egzamin pro venia concionandi zdany w 1985 roku

- ordynowana 12.01.1986 roku w Ustroniu przez bpa Jana Szarka

Facebook