CMENTARZ PARAFIALNY

*************************************************************

 

 

 

 

               

 

 

 

  

 

          

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                   

  

 

              Darmowy licznik odwiedzin

 

 

 

 

155 Spotkanie emerytów

9 kwietnia 2019 emeryci zgromadzili się w Sali parafialnej, aby wspólnie spędzić czas ze sobą, a także wysłuchać wykładu lek. med. Barbary Szczuka. Prelegentka dzieliła się z nami wiedzą zarówno biblijną jak i medyczną , a tematyka dotyczyła starości . Starość jest w Bożym Słowie przedstawiana jako jeden z etapów życia. Piękna alegoria starości jest przedstawiona w  Księdze Kaznodziei Salomona 12, 1-8.

 Wielu bohaterów wiary umierających w sędziwym wieku, zostało określonych mianem tych, którzy odchodzą starzy syci, usatysfakcjonowani ( Abraham, Izaak, Dawid, Hiob). Pojawia się pytanie jak będzie z naszym „odchodzeniem”? Czy „dobrze biegnę, zachowuję wiarę, czy czeka mnie wieniec sprawiedliwości?”
Zastanawialiśmy się czy ludzie starsi mają jakieś zadania do wykonania ..zdecydowanie TAK –  m.in. pielęgnować dobre relacje z Bogiem i bliskimi, , modlić się , „pracować” nad postawą wdzięczności. Przekazywanie i praktykowanie wiary jest najlepszym spadkiem dla następnych pokoleń.
 Do starości należy przygotowywać się już od najmłodszych lat, zarówno w kwestii dbałości o ciało - ruch, odpowiednie odżywianie, humor..Przede wszystkim b. ważne jest życie od najmłodszych lat w oparciu o Boże zasady, Boże obietnice a szczególnie „walka” o bliską społeczność z naszym Stwórcą. Starość jawi się jako zadanie, które trzeba dobrze odrobić. To zadanie człowiek odrabia przez całe życie, to ciągła praca wewnętrzna polegająca na odkrywaniu swojego powołania, którym jest zjednoczenie z Bogiem na całą wieczność.
 Jest nadzieja na nowe, bo to mówi sam Bóg- „oto wszystko nowym czynię”. Odnowienie wszystkiego , co ma nastąpić na końcu czasów zaczyna się już dziś, przez wiarę w Jezusa Chrystusa. W Jezusie Chrystusie starość traci swoją gorycz.
BŁOGOSŁAWIONY NIECH BĘDZIE BÓG/.../, KTÓRY ODRODZIŁ NAS KU NADZIEI ŻYWEJ PRZEZ ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA ( I Piotr 1,3)

Facebook