CMENTARZ PARAFIALNY

*************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Darmowy licznik odwiedzin

 

 

 

 

138. spotkanie emerytów

Gościem spotkania emerytów był ks. Marek LONDZIN - proboszcz parafii  oraz dyrektor Ewangelickiego Domu Opieki EMAUS  w Dzięgielowe.

W pierwszej części spotkania ks. M. Londzin mówił o problemach ludzi w podeszłym wieku. W czasach, które jeszcze pamiętamy nasze domy były zamieszkiwane przez wielopokoleniowe rodziny - dwu a nawet trzypokoleniowe. Problemy starszych ludzi były w większości przypadków rozwiązywane we własnym zakresie. Korzystanie z domów opieki było sporadyczne. Czasy się niestety zmieniły. Dziś wielopokoleniowych domów  jest już niewiele. 

Aby zapewnić osobom w podeszłym wieku godziwe warunki spędzania czasu nasi seniorzy coraz częściej korzystają z domów opieki. Do takich domów należy Ewangelicki Dom Opieki EMAUS w Dzięgielowie.

Szczegółowo w drugiej części spotkania ks. M. Londzin mówił o warunkach pobytu i co należy zrobić aby zostać jego mieszkańcem.

Dzięgielowski dom opieki ma prawie wiekową tradycję. Korzeniami sięga do historii pracy charytatywnej prowadzonej wśród osób potrzebujących na Śląsku Cieszyńskim przez ewangelickie diakonisy i ks. Karola Kulisza. Kontynuując ich działalność w domu EMAUS kładzie się nacisk nie tylko na zaspakajanie potrzeb fizycznych, ale także duchowych pensjonariuszy, bez względu na ich wyznanie. Organem prowadzącym EDO jest Diakonat Żeński "Eben Ezer".

W spotkaniu  uczestniczyły 62 osoby. Kolejne 139. spotkanie emerytów odbędzie się 3 pażdziernika br.  

Tekst i zdjęcia: Michał Pilch

Facebook