CMENTARZ PARAFIALNY

*************************************************************

 

 

 

 

 

                 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Darmowy licznik odwiedzin

 

 

 

 

137. spotkanie emerytów - 20 czerwca 2017 r.

W ramach tego spotkania emeryci pojechali na wycieczkę Małą Pętlą Beskidzką. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od wizyty w  Zamku Sułkowskich. Zamek jest najstarszą i największą zabytkową budowlą stojącą na terenie historycznego miasta Bielska. Został wzniesiony przez władających Księstwem Cieszyńskim Piastów. Przez ponad dwa stulecia służył, jako jedna z ich siedzib. Od 1572 roku był centrum administracyjno-gospodarczym samodzielnego bielskiego państwa stanowego, którym władali przedstawiciele szlacheckich rodzin Promnitz, Schaffgotsch, Sunnegh, Solms i Haugwitz. W 1752 roku państwo stanowe podniesione zostało do rzędu księstw i przeszło w ręce familii Sułkowskich. Księstwo Bielskie istniało do 1849 roku, kiedy to podczas wprowadzania w Austrii nowoczesnego podziału administracyjnego, likwidującego stare struktury feudalne, jego tereny weszły w skład bielskiego starostwa powiatowego. Sam zamek oraz liczne dobra w okolicy miasta pozostawały w posiadaniu Sułkowskich do 1945 roku. Po II wojnie światowej zamek przejęty został przez Państwo i służył, jako siedziba licznych instytucji kulturalnych, w tym Muzeum.

17 czerwca br. w ramach Ewangelickich Dni Kościoła w muzeum została otwarta wystawa okolicznościowa „Pod znakiem róży nad Białą”. Emeryci z naszej parafii mieli okazję zobaczyć znajdujące się na niej eksponaty ze zbiorów własnych Muzeum, a także zabytki udostępnione przez miejscowe parafie ewangelicko-augsburskie oraz osoby prywatne.

Wystawę zaaranżowano w trzech salach, w których zgromadzono blisko 250 eksponatów. Pierwsze pomieszczenie poświęcono reformacji w Bielsku i okolicy do 1628 roku oraz reformacji i kontrreformacji w Lipniku oraz Białej do 1708 roku. Na uwagę zasługują dwie pozycje związane z Marcinem Lutrem: jego pisma Von den Concilijs vnd Kirchen (Osoborach i kościołach) wydrukowane w wittenberskiej drukarni Hansa Luffta w 1539 roku oraz Biblia w jego tłumaczeniu, wydana w tejże oficynie w roku 1550, z licznymi drzeworytami Lucasa Cranacha młodszego, Georga Lembergera i Hansa Brosamera. Nie brak pamiątek związanych z księdzem Jerzym Trzanowskim, kaznodzieją zamkowym i proboszczem w Bielsku w latach 1625–1628. Ten autor łacińskich hymnów i pieśni religijnych, zwany słowiańskim Lutrem, zasłynął przede wszystkim jako autor kancjonału Cithara Sanctorum, wydanego po raz pierwszy w Lewoczy w 1636 roku. Śpiewnik ten przyjął się szybko w słowiańskich zborach Czech, Moraw, Słowacji i Śląska Cieszyńskiego, gdzie służył do początku XX wieku. Szczególną uwagę zwraca ambona z 1553 roku pochodząca z nieistniejącego już drewnianego kościoła św. Jakuba, później św. Małgorzaty w Kamienicy.

W części poświęconej Lipnikowi i Białej, miejscowościom leżącym na kresach ówczesnej Rzeczpospolitej, zwraca uwagę list króla Stefana Batorego skierowany do proboszcza lipnickiego w 1583 roku, w którym władca nakazuje łagodne traktowanie miejscowych protestantów. Cennym zabytkiem kartografii jest mapa Polski Wacława Grodeckiego, rekomendowana do druku przez Filipa Melanchtona, najbliższego współpracownika Marcina Lutra.

W drugiej sali wystawy przypomniano krótko okres najsilniejszej kontrreformacji. W tej samej sali największa część ekspozycji poświęcona jest historii parafii ewangelickich w Bielsku, Białej, Starym Bielsku i Jaworzu w latach 1781–1861, tj. od ukazania się patentu tolerancyjnego cesarza Józefa II do wydania patentu protestanckiego cesarza Franciszka Józefa I, ten ostatni dokument ostatecznie uczynił z ewangelików w Austrii równoprawnych obywateli. Wyeksponowano tu m.in. sprzęty liturgiczne, obrazy i rzeźby z kościołów ewangelickich oraz liczne druki, okólniki związane z patentem tolerancyjnym cesarza Józefa II.

Ramy czasowe trzeciej sali ekspozycji to okres od 1861 roku po współczesność. Obok Bielska, Białej, Starego Bielska i Jaworza przedstawiono założoną w 1864 roku parafię w Międzyrzeczu, wspomniano także o parafiach w Czechowicach-Dziedzicach (do 1968 roku filiał Bielska) oraz Wieszczęta-Kowale (utworzona w 1992 roku, wcześniej w zborze jaworzańskim).

Wiele eksponatów to unikaty związane z ważnymi postaciami bielskiej parafii: księżmi Teodorem Haase (polityk, inicjator budowy Szpitala Śląskiego w Cieszynie, wydawca polskojęzycznej postylli Grzegorza z Żarnowca oraz kazań Mikołaja Reja), oraz Ryszardem Ernestem Wagnerem (bibliofil, wydawca szeregu materiałów źródłowych do dziejów Bielska-Białej). W części poświęconej ewangelickim cmentarzom szczególną uwagę zwraca rzeźba modlącego się kosiarza z 1912 roku, pochodząca z nagrobka Wacława Hainischa na cmentarzu ewangelickim w Mikuszowicach Śląskich. Z kolei wyeksponowane na atrium muzeum płyty nagrobne Jerzego Centnera (†1654) i Marii Elżbiety Seeliger (†1780) to unikatowe, najstarsze zachowane zabytki tego typu w Bielsku.

Wystawie towarzyszy ekspozycja w formie roll-up zatytułowana „Reformacja w Europie Środkowej i Wschodniej" prezentowana na przestrzeni atrium. Została przygotowana przez Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej.

Po zwiedzeniu ciekawych wystaw uczestnicy wycieczki udali się do Szczyrku Salmopola, gdzie przywitał wszystkich ks. Jan Byrt. Opowiedział on o swojej działalności i różnych akcjach misyjnych. Przedstawił nam także kolekcję kielichów komunijnych. W godzinach popołudniowych udaliśmy się na Ochodzitą, gdzie spożyliśmy bardzo smaczny obiad. Był czas również na złożenie życzeń urodzinowych majowym i czerwcowym solenizantom. Nie zabrakło śpiewu z towarzyszeniem trąbki. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Centrum Pasterskim w Koniakowie, gdzie mogliśmy zakupić m.in. oscypki, korbacze, bundz i bryndzę. Tego dnia mogliśmy również nacieszyć się wrażeniami wizualnymi rozpościerającą się panoramą Beskidów. Wycieczka była bardzo udana. Uczestniczyło w niej ponad 40 osób. Był z nami nasz opiekun ks. Piotr Wowry, który tego dnia był naszym przewodnikiem.

XPW

Facebook