CMENTARZ PARAFIALNY

*************************************************************

 

 

 

 

 

                 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Darmowy licznik odwiedzin

 

 

 

 

135 Spotkanie emerytów

Spotkanie prowadził ks. Piotr Wowry. Mówiąc  w rozważaniu o ofiarach powiedział między innymi: Ofiary Starego testamentu zawierają w sobie "cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy"{Hebr. 10,1). Wskazują one na najważniejsze posłannictwo Jezusa - posłannictwo arcykapłańskie. Mówi o tym List do Hebrajczyków, zwłaszcza rozdziały od 7 do 10. :Chrystus nie sam sobie nadał godność arcykapłana, lecz uczynił to Ten, który do niego powiedział: "Jesteś moim synem, dzisiaj zrodziłem ciebie" (Hebr. 5,5).

"Takiego to przystało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa, który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiary  najpierw za własne grzechy, następnie za grzchy ludzi; uczynił to to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie" (Hebr. 7, 26.27).

Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze.

Jezus jest najwyższym kapłanem, który złożył ofiarę z własnego życia. Jego ofiarą była Golgota, ołtarzem - krzyż, wielkim Dniem Pojednania - Wielki Piątek.

Tradycyjnie śpiewano pieśni z kancjonału, a  na organach grała Elżbieta Lerch. Każdy z uczestników spotkania obdarowany został upominkiem przygotowanym przez Panie z zespołu Samarytanek.

W spotkaniu uczestniczyły 52 osoby. Kolejne 136 spotkanie odbędzie się 9 maja i będzie to wycieczka.

Tekst i fotografie: Michał Pilch

Facebook